Pirkanmaan Journalistit

Perumissäännöstö

Kaikki ilmoittautumiset ovat sitovia!

1. Jos tilaisuus on maksullinen, maksu otetaan vastaan ennen tilaisuuden alkua joko käteisenä tai se maksetaan yhdistyksen tilille. Maksukäytäntö kerrotaan tilaisuuden markkinoinnissa. Käteismaksun perii taloudenhoitaja tai hänen estyneenä ollessaan hänen nimeämänsä henkilö. Jos osallistujalla ei ole rahaa, hänelle voidaan myöntää maksuaikaa korkeintaan kaksi viikkoa.

2. Maksullisista tilaisuuksista annetaan maksajalle pyydettäessä kuitti, johon merkitään tilaisuuden päivämäärä ja luonne.

3. Ilmoittautumiset ovat sitovia. Jos ilmoittautunut peruu osallistumisensa ilmoittautumisajan umpeuduttua tai mitään ilmoittamatta vain jättää tulematta, yhdistys perii sille koituneet todelliset kulut. Sairastuneilta, joilla on esittää lääkärintodistus, ei maksua peritä.

4. Ellei erääntynyttä laskua ole maksettu määräaikaan mennessä, saajalle lähetetään uusintalasku kehotuksella suorittaa maksu viikon sisällä.

5. Ellei toistakaan laskua ole maksettu määräaikaan, lähetetään perintälasku. Erääntyneen summan lisäksi yhdistys perii kymmenen (10) euron suuruisen käsittelymaksun.

6. Ellei tätä perintälaskua ole maksettu kahden viikon sisällä, siirretään asia perintätoimistolle.

7. Jäsen ei voi osallistua yhdistyksen maksullisiin tilaisuuksiin, ennen kuin kaikki erääntyneet maksut on suoritettu.

8. Kaikki saamiset kirjataan yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltävään tilinpäätökseen.

Hyväksytty hallituksessa 24.9.2003
päivitetty tammikuussa 2009